خرید و فروش پالت پلاستیکی
پترو پالت کاسپین

امروزه جعبه ابزار پلاستیکی در انبار برای نگهداری قطعات صنعتی و در فروشگاه ها برای نگهداری مواد غذایی کاربرد زیادی دارد.
جعبه ابزار پلاستیکی دارای تنوع مدل و اندازه و سهولت جابجایی و حمل می باشد. همچنین دارای رنگبندی متنوع می باشد و دچار پوسیدگی نمی شود.

بعضی جعبه های پلاستیکی دارای قفل ایمنی نیز می باشند.