خرید و فروش پالت پلاستیکی
پالت کاسپین

پالت پلاستیکی استاندارد انواع مختلفی دارد و مشخصات هر نوع شامل وزن، ابعاد، جنس، تحمل بار در حالت ثابت و متحرک و نوع کانتینر می باشد. با انتخاب صحیح نوع پالت پلاستیکی، با توجه به نیاز خود کمترین هزینه و بیشترین بازدهی را داشته باشید.

پالت پلاستیکی 100*120 کد 111
پالت پلاستیکی کد 111
پالت پلاستیکی 100*120 کد 112
پالت پلاستیکی کد 112
پالت پلاستیکی 120*100 کد 113
پالت پلاستیکی کد 113
پالت پلاستیکی 80*120 کد 118
پالت پلاستیکی کد 118
پالت پلاستیکی کد 1318
پالت پلاستیکی کد 1318
پالت پلاستیکی کد 1313
پالت پلاستیکی کد 1313
پالت پلاستیکی کد 1010
پالت پلاستیکی کد 1010
پالت پلاستیکی 90*60 کد 169
پالت پلاستیکی کد 169
پالت پلاستیکی 100*120 کد H1210
پالت پلاستیکی کد H1210
پالت پلاستیکی 100*120 کد 1210
پالت پلاستیکی کد 1210
پالت پلاستیکی 80*120 کد 1280
پالت پلاستیکی کد 1280
پالت پلاستیکی کد 116
پالت پلاستیکی کد 116
پالت پلاستیکی کد 142
پالت پلاستیکی کد 142
پالت پلاستیکی کد 141
پالت پلاستیکی کد 141
پالت پلاستیکی کد 185
پالت پلاستیکی کد 185
پالت پلاستیکی کد 184
پالت پلاستیکی کد 184
پالت پلاستیکی کد 183
پالت پلاستیکی کد 183
پالت پلاستیکی کد 182
پالت پلاستیکی کد 182
پالت پلاستیکی کد 181
پالت پلاستیکی کد 181
پالت پلاستیکی کد 180
پالت پلاستیکی کد 180
پالت پلاستیکی کد 125_1
پالت پلاستیکی کد 125_1
پالت پلاستیکی کد 107
پالت پلاستیکی کد 107
پالت پلاستیکی کد 170
پالت پلاستیکی کد 170
پالت پلاستیکی کد 115
پالت پلاستیکی کد 115
پالت پلاستیکی کد 117
پالت پلاستیکی کد 117
پالت پلاستیکی کد 128
پالت پلاستیکی کد 128
پالت پلاستیکی کد 125
پالت پلاستیکی کد 125
پالت پلاستیکی سایز 130 در 110 کد 114
پالت پلاستیکی کد 114
پالت پلاستیکی 100*120 کد 126
پالت پلاستیکی کد 126
پالت پلاستیکی120*80 کد 137
پالت پلاستیکی کد 137
پالت پلاستیکی کد 229
پالت پلاستیکی کد 229
پالت پلاستیکی 40*60 کد 228
پالت پلاستیکی کد 228
پالت پلاستیکی 110*130 کد 227
پالت پلاستیکی کد 227
پالت پلاستیکی کد 226
پالت پلاستیکی کد 226
پالت پلاستیکی کد 225
پالت پلاستیکی کد 225
پالت پلاستیکی کد 224
پالت پلاستیکی کد 224
پالت پلاستیکی کد 223
پالت پلاستیکی کد 223
پالت پلاستیکی 100*120 کد 222
پالت پلاستیکی کد 222
پالت پلاستیکی کد 221
پالت پلاستیکی کد 221
پالت پلاستیکی کد 220
پالت پلاستیکی کد 220
4.2/5 (16 رای)
ارسال نظر
verification