خرید و فروش پالت پلاستیکی
پترو پالت کاسپین
پالت پلاستیکی کد 107
مشخصات:
7 کیلوگرم
12* 120*100
توضیحات:
تحمل بار در حالت ثابت 1000 کیلوگرم
در حالت متحرک 400 کیلو گرم
پالت پلاستیکی کد 107
پالت پلاستیکی کد 107
پالت پلاستیکی کد 107
پالت پلاستیکی کد 107
مطالب دیگر پالت پلاستیکی
پالت پلاستیکی کد 125_1پالت پلاستیکی کد 170پالت پلاستیکی کد 115پالت پلاستیکی کد 117پالت پلاستیکی کد 113
ارسال نظر
verification