خرید و فروش پالت پلاستیکی
پترو پالت کاسپین
پالت پلاستیکی کد 125_1
مشخصات:
125 کیلوگرم
15.5*80*120
توضیحات:
تحمل بار در حالت ثابت 5000 کیلوگرم
در حالت متحرک 1250 کیلو گرم
پالت پلاستیکی کد 125
پالت پلاستیکی کد 125
مطالب دیگر پالت پلاستیکی
پالت پلاستیکی کد 107پالت پلاستیکی کد 170پالت پلاستیکی کد 115پالت پلاستیکی کد 117پالت پلاستیکی کد 113
ارسال نظر
verification