خرید و فروش پالت پلاستیکی
پترو پالت کاسپین
تصاویری از پالت پلاستیکی

در اینجا می توانید نمونه هایی از انواع مختلف پالت پلاستیکی را مشاهده کنید

کد ١١٢
١٢٠،١٠٠،١٥ سانتیمتر
وزن پالت ١٣،٥ کیلوگرم
تحمل بار در حالت ثابت ٣٦٠٠ کیلوگرم
تحمل بار در حالت متحرک ١٢٠٠ کیلوگرم
جایگیری در کانتینر ٤٠ فوت: ٤٥٠ عدد
کد ١٣٧
کد ١٣٧
١٢٠،٨٠،١٥ سانتیمتر
وزن پالت ١٣ کیلوگرم
تحمل بار در حالت ثابت ٣٠٠٠ کیلوگرم
تحمل بار در حالت متحرک ١٠٠٠ کیلوگرم
جایگیری در کانتینر ٤٠ فوت: ٦٠٠ عدد
کد ١١١
١٢٠،١٠٠،١٥ سانتیمتر
وزن پالت ١٤،٥ کیلوگرم
تحمل بار در حالت ثابت ٣٠٠٠ کیلوگرم
تحمل بار در حالت متحرک ١٠٠٠ کیلوگرم
جایگیری در کانتینر ٤٠ فوت: ٥٥٠ عدد
کد ١٣٨
کد ١٢٨
کد ١١٢
مجموعه ای از پالت های پلاستیکی
کد ١٦٩
٩٠،٦٠،١٥ سانتیمتر
وزن پالت ٦ کیلوگرم
تحمل بار در حالت ثابت١٥٠٠کیلوگرم
تحمل بار در حالت متحرک ٥٠٠ کیلوگرم
تعداد جایگیری در کانتیر ٤٠ فوت: ١٢٠٠ عدد
کد ١١١
کد ١٧٠
١٠٠،٧٠،١٥ سانتیمتر
وزن پالت ٧ کیلوگرم
تحمل بار در حالت ثابت ٢٠٠٠ کیلوگرم
تحمل بار در حالت متحرک ٨٠٠ کیلوگرم
تعداد جایگیری در کانتینر ٤٠ فوت: ١٠٠٠ عدد
کد ١٦٩
/5 (0 رای)
پالت پلاستیکی تاشوجک پالت پلاستیکیباکس پالت پلاستیکیمخزن پلاستیکیجعبه ابزار پلاستیکی
ارسال نظر
verification