خرید و فروش پالت پلاستیکی
پالت کاسپین
مدت زمان عمر مفید یک پالت پلاستیکی

عمر مفید پالت ها

عمر مفید یک پالت بستگی به تعداد سفر هایی دارد که انجام می دهد. به عبارت دیگر تعداد جابجایی که برای یک پالت انجام می شود. همچنین جنس پالت در طول عمر آن نقش مهمی دارد. پالت های چوبی حداکثر ۴ تا ۶ سفر می توانند انجام دهند اما پالت های پلاستیکی می تواند تا ۳۰ سفر بلند مدت بین قاره ای انجام دهند.


برای همین بعضی فروشندگان پالت، آن ها را از ۱ سال تا ۳ سال گارانتی تعویض می کنند. بررسی ها نشان می دهد که بیشترین دلیل صدمه دیدن پالت پلاستیکی در نحوه جابجایی آن می باشد. اگر پالت به شکلی صحیح و با دقت جابجا شود تعداد سفرهای آن را تا ۴۰ مورد می توان افزایش داد. اگر یک پالت پلاستیکی دائما در حال جابجایی باشد عمر مفید آن ۳ تا ۵ سال خواهد بود و اگر در یک جا ثابت باشد مدت به مراتب بیشتری عمر می کند.

عمر مفید یک پالت پلاستیکی

4.0/5 (6 رای)
ارسال نظر
verification